Kosman, M. „ 489”. Nasza Przeszłość, t. 122, grudzień 2014, s. 211-7, doi:10.52204/np.2014.122.211-217.