Albinak, Elżbieta S. Monika. „Recenzja: Księga cudów I łask. Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej W Janowie Lubelskim, Zenon Ł. Baranowski (oprac.), Zamość 2014”. Nasza Przeszłość, t. 122, grudzień 2014, s. 219-26, doi:10.52204/np.2014.122.219-226.