Warząchowska, B. „VI Powiatowa Konferencja Regionalna «Wkład duchowieństwa W rozwój Kultury I Literatury Na Śląsku»”. Nasza Przeszłość, t. 122, grudzień 2014, s. 233-7, doi:10.52204/np.2014.122.233-237.