Jedynak, Zdzisław. „Portret Jakuba Radlińskiego Prepozyta Generalnego Miechowskiego - Pisarza I Bibliofila”. Nasza Przeszłość, t. 121, czerwiec 2014, s. 153-9, doi:10.52204/np.2014.121.153-159.