Kosman, M. „ 776”. Nasza Przeszłość, t. 121, czerwiec 2014, s. 263-8, doi:10.52204/np.2014.121.263-268.