Kosman, M. „ 454”. Nasza Przeszłość, t. 121, czerwiec 2014, s. 269-73, doi:10.52204/np.2014.121.269-273.