Nabożny, M. „Jubileuszowe Spotkanie Sekcji historyków Kościoła W Polsce”. Nasza Przeszłość, t. 121, czerwiec 2014, s. 275-7, doi:10.52204/np.2014.121.275-277.