Zmarzły, Tomasz. „Andrzej Radwański (1711-1762). Analiza treści Ideowych W Malarstwie ściennym kościoła cystersów W Jędrzejowie I Benedyktynek W Staniątkach”. Nasza Przeszłość, t. 113, czerwiec 2010, s. 307-18, doi:10.52204/np.2010.113.307-318.