Burdzy, Dominika. „«Mając Bractwo prześwietne. » Recenzja: Sz. Tracz, Bractwa Religijne W Dekanacie żywieckim (1598-1772), Wydawnictwo UNUM, Kraków 2005”. Nasza Przeszłość, t. 105, czerwiec 2006, s. 315-28, doi:10.52204/np.2006.105.315-328.