Ursu, Natalia. „ Trzynawowe świątynie dominikańskie Na Ziemiach prawobrzeżnej Ukrainy W Wiekach XVII- XIX”. Nasza Przeszłość, t. 104, grudzień 2005, s. 267-86, doi:10.52204/np.2005.104.267-286.