Kopiec, Jan. „Dyplomacja Papieska Wobec Sporu O Tron Polski W Latach 1704-1709”. Nasza Przeszłość, t. 138, grudzień 2022, s. 81-105, doi:10.52204/np.2022.138.81-105.