Białkowski, M. „Review: Rev. Paweł Kummer, “Karol Wojtyła and Liturgical Reform in Archdiocese of Cracow”, Krakow 2022”. Nasza Przeszłość, t. 137, nr 2, grudzień 2022, s. 2.209-217, doi:10.52204/np.2022.137.2.209-217.