Bańka, Józef, i in. „Słowo wstępne”. Nasza Przeszłość, t. 50, grudzień 1978, s. 5-6, doi:10.52204/np.1978.50.5-6.