Trajdos, Tadeusz M. „Kaplice Wsi Kacwin Na Polskim Spiszu. Formy Artystyczne I kręgi Kultowe”. Nasza Przeszłość, t. 52, grudzień 1979, s. 257-99, doi:10.52204/np.1979.52.257-299.