Rozanow, Zofia, i Ewa Smulikowska. „Jasnogórski Obraz « Translatio Reliquiae » św. Pawła Pustelnika Jako Przekaz Ikonograficzny Do dziejów Zakonu Paulinów”. Nasza Przeszłość, t. 31, grudzień 1969, s. 159-7, doi:10.52204/np.1969.31.159-179.