Wieczorek, Zbigniew. „Kościół Katedralny P. Wezw. św. Stanisława Kostki W Łodzi”. Nasza Przeszłość, t. 64, grudzień 1985, s. 57-86, doi:10.52204/np.1985.64.57-86.