Trajdos, Tadeusz M. „Biskupi prawosławni W Monarchii Jagiełły”. Nasza Przeszłość, t. 66, grudzień 1986, s. 107-5, doi:10.52204/np.1986.66.107-157.