Rodziński, Stanisław. „Dylematy współczesnej Sztuki Sakralnej”. Nasza Przeszłość, t. 70, grudzień 1988, s. 253-71, doi:10.52204/np.1988.70.253-271.