Urban, Jacek. „Drugie Międzynarodowe Sympozjum - Cystersi W Kulturze średniowiecznej Europy”. Nasza Przeszłość, t. 70, grudzień 1988, s. 285-7, doi:10.52204/np.1988.70.285-287.