Majdowski, Andrzej. „Uwagi O Konserwacji zabytków Architektury Sakralnej W Królestwie Polskim Na przełomie XIX I XX Stulecia”. Nasza Przeszłość, t. 77, czerwiec 1992, s. 227-48, doi:10.52204/np.1992.77.227-248.