Strzelecka, Anna. „ Rec.: Trzy Tomy «Antemurale» I-III, Romae 1955-1956”. Nasza Przeszłość, t. 6, grudzień 1957, s. 412-5, doi:10.52204/np.1957.6.412-415.