Trajdos, Tadeusz M. „Kaplica W Niedzicy. Początki Kultu św. Rozalii Na Zamagurzu Spiskim”. Nasza Przeszłość, t. 82, grudzień 2023, s. 359-71, doi:10.52204/np.1994.82.359-371.