Adamska, Anna. „Uwagi O Itinerarium Biskupa Jana Grotowica (1326-1347)”. Nasza Przeszłość, t. 84, grudzień 1995, s. 303-16, doi:10.52204/np.1995.84.303-316.