Kowalski, Waldemar. „Recenzja: Daniel Olszewski, Eugeniusz Wiśniowski, Parafia Kije. Zarys dziejów, Kielce 1993”. Nasza Przeszłość, t. 84, grudzień 1995, s. 335-8, doi:10.52204/np.1995.84.335-338.