Trajdos, Tadeusz M. „Dekanat Spiski Diecezji Krakowskiej W świetle Wizytacji 1728 Roku”. Nasza Przeszłość, t. 90, grudzień 1998, s. 113-54, doi:10.52204/np.1998.90.113-154.