Schletz, Alfons. „Dziesięć tomów «Naszej Przeszłości» ”. Nasza Przeszłość, t. 10, grudzień 1959, s. 5-16, doi:10.52204/np.1959.10.5-16.