Kosman, Marceli. „R.Lolo, Towarzystwo Jezusowe W Diecezji płockiej 1556-1773, Studium Koegzystencji W Dobie Recepcji Reformy Trydenckiej”. Nasza Przeszłość 129 (czerwiec 30, 2018): 447–452. Udostępniono czerwiec 6, 2023. https://ojs.academicon.pl/np/article/view/4076.