Godek, Andrzej Edward. „Śpiewy pseudochorałowe W XVIII-Wiecznych rękopiśmiennych graduałach Zgromadzenia XX. Misjonarzy”. Nasza Przeszłość 127 (czerwiec 30, 2017): 109–160. Udostępniono kwiecień 2, 2023. https://ojs.academicon.pl/np/article/view/4084.