1.
Kosman M. (t. I) Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk; (t. II) Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla; (t. III) Chrzest Mieszka I i chrystianizacja Państwa Piastów, red. J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk. NP [Internet]. 30 grudzień 2018 [cytowane 6 czerwiec 2023];130:333-8. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/np/article/view/4008