1.
Kosman M. R.Lolo, Towarzystwo Jezusowe w diecezji płockiej 1556-1773, studium koegzystencji w dobie recepcji reformy trydenckiej. NP [Internet]. 30 czerwiec 2018 [cytowane 6 czerwiec 2023];129:447-52. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/np/article/view/4076