1.
Kołpak PD. Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr, Kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Polsce do końca średniowiecza w świetle wezwań kościołów i kaplic publicznych, [w:] Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu, red. R. Michałowski, Fasciculi Historici Novi, t. 11. NP [Internet]. 30 grudzień 2012 [cytowane 8 czerwiec 2023];118:219-25. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/np/article/view/4159