Nasza Przeszłość https://ojs.academicon.pl/np <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">„Nasza Przeszłość” (skrót NP) to półrocznik wydawany przez Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Redakcja „Nasza Przeszłość” w Krakowie. </span><span style="vertical-align: inherit;">Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. </span><span style="vertical-align: inherit;">Periodyk jest poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. </span><span style="vertical-align: inherit;">W czasopiśmie artykułów są prezentowane artykuły spełniające kryteria produkcji poziomu naukowego. </span><span style="vertical-align: inherit;">Obok artykułów drukowane są recenzje publikacji naukowych, przewidziano także także dział poświęcony edycji źródłowej.&nbsp;</span><span style="vertical-align: inherit;">NP są czasopismem recenzowanym, indeksowanym w Arianta, BazHum, DOAJ, ERIH+, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie danych CEJSH. </span><span style="vertical-align: inherit;">Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych (40 pkt). <a href="https://ojs.academicon.pl/np/about">Więcej</a>.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość” pl-PL Nasza Przeszłość 0137-3218 Karmelici bosi w Polsce 1605-1655 https://ojs.academicon.pl/np/article/view/6460 <p>Niniejszy artykuł przedstawia dzieje Zakonu Karmelitów Bosych w Polsce od założenia pierwszego klasztoru w Krakowie (1605) aż do wybuchu wojny szwedzkiej (1655). Działania wojenne, które w roku 1648 objęły wschodnie ziemie Rzeczypospolitej, w r. 1655 przeniosły się na pozostałe terytorium państwa, siejąc wszędzie zniszczenie i pogłębiając kryzys gospodarczy, którego objawy były widoczne znacznie wcześniej. Wojna na Ukrainie dotknęła tylko kilka klasztorów na ziemiach wschodnich, nie odgrywających w życiu prowincji istotnej roli. Wojna szwedzka spowodowała zniszczenia materialne we wszystkich klasztorach położonych w centralnej Polsce. Życie klasztorne uległo dezorganizacji. Zakonnicy opuścili klasztory i szukali schronienia, w miejscach bezpiecznych. Straty biologiczne państwa, spowodowane przez wojny, odbiły się również na ilości zgłoszeń do zakonu. W drugiej połowie XVII w. były one mniej liczne niż w pierwszej. Rozwój prowincji został zahamowany.</p> Czesław Gil Prawa autorskie (c) 2023 Nasza Przeszłość https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 1977-12-30 1977-12-30 48 5 238 10.52204/np.1977.48.5-238 Teoria katechezy w ujęciu ks. Zygmunta Bielawskiego (1877-1939) https://ojs.academicon.pl/np/article/view/6461 <p>Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie teoretycznych prac ks. Bielawskiego. Wykorzystano też publikacje praktyczne, w których pojawiały się teoretyczne uwagi, przypiski i noty. Przy dokonywaniu analizy teoretycznych poglądów autora na pierwsze miejsce wysuwa się zagadnienie metody nauczania. Na drugim miejscu traktuje o przedmiocie katechezy. Sporo uwagi poświęca podmiotowi (w sensie receptywnym i aktywnym), warunkującemu skuteczność przekazu Dobrej Nowiny. Problematyka artykułu jest odzwierciedleniem tych poglądów autora.</p> Mieczysław Rusiecki Prawa autorskie (c) 2023 Nasza Przeszłość https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 1978-12-30 1978-12-30 48 239 289 10.52204/np.1977.48.239-289