[1]
Babula, M. 2021. Współczesny Kościół Państwowy w Republice Islandii. Przegląd Prawa Wyznaniowego. 13, (grudz. 2021), 23–38. DOI:https://doi.org/10.34888/ppw.2021.23-38.