[1]
Borecki, P. 2021. Ekspertyza w sprawie aktualnej sytuacji prawnej w kontekście ewentualnego ­podjęcia prac nad ustawą o stosunku ­Rzeczypospolitej Polskiej do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego ­nieposiadającego hierarchii duchownej. Przegląd Prawa Wyznaniowego. 13, (grudz. 2021), 39–58. DOI:https://doi.org/10.34888/ppw.2021.39-58.