[1]
Góralski, W. 2021. Umowa między Stolicą Apostolską i ­Republiką Angoli o wzajemnych relacjach między ­Kościołem i państwem z 13 września 2019 roku. Przegląd Prawa Wyznaniowego. 13, (grudz. 2021), 99–124. DOI:https://doi.org/10.34888/ppw.2021.99-124.