[1]
Kroczek, P. 2021. Kilka uwag o upadłości związków wyznaniowych i ich osób prawnych. Przegląd Prawa Wyznaniowego. 13, (grudz. 2021), 181–196. DOI:https://doi.org/10.34888/ppw.2021.181-196.