[1]
Pluta, K. 2021. Udzielenie ateiście sakramentu namaszczenia chorych a naruszenie jego dóbr osobistych oraz zakazu przetwarzania szczególnych kategorii danych. Przegląd Prawa Wyznaniowego. 13, (grudz. 2021), 217–239. DOI:https://doi.org/10.34888/ppw.2021.217-239.