[1]
Szczęch, U. 2021. Tajemnica spowiedzi i tajemnica zawodowa duchownych we włoskiej procedurze karnej oraz Kodeksie karnym. Przegląd Prawa Wyznaniowego. 13, (grudz. 2021), 291–309. DOI:https://doi.org/10.34888/ppw.2021.291-309.