[1]
Walencik, D. 2021. Wyodrębnione jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego. Stan de lege lata i postulaty de lege ferenda. Przegląd Prawa Wyznaniowego. 13, (grudz. 2021), 311–334. DOI:https://doi.org/10.34888/ppw.2021.311-334.