[1]
Rakoczy, B. 2021. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2016 r. (sygn. akt II SA/Bk 112/16). Przegląd Prawa Wyznaniowego. 13, (grudz. 2021), 357–364.