[1]
Bielecki, M. 2021. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. (sygn. akt II SA/Wa 1773/19). Przegląd Prawa Wyznaniowego. 13, (grudz. 2021), 365–373.