[1]
Fastyn, A. 2021. Recenzja: Alina Rogowska, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, ss. 237. Przegląd Prawa Wyznaniowego. 13, (grudz. 2021), 391–398.