[1]
Steczkowski, P. 2021. Sprawozdanie z XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych” Kombornia, 22–24 września 2020 r. Przegląd Prawa Wyznaniowego. 13, (grudz. 2021), 411–414.