[1]
Hucał, M. 2021. Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za 2020 rok. Przegląd Prawa Wyznaniowego. 13, (grudz. 2021), 451–466.