(1)
Babula, M. Współczesny Kościół Państwowy W Republice Islandii. ppw 2021, 13, 23-38.