(1)
Borecki, P. . Ekspertyza W Sprawie Aktualnej Sytuacji Prawnej W kontekście Ewentualnego ­podjęcia Prac Nad Ustawą O Stosunku ­Rzeczypospolitej Polskiej Do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego ­nieposiadającego Hierarchii Duchownej. ppw 2021, 13, 39-58.