(1)
Góra, S. .; Góra, D. . Relacje państwo–Kościół Katolicki Oraz Przemiany Kulturowe Na współczesnej Malcie – Zasady a rzeczywistość. ppw 2021, 13, 85-98.