(1)
Pluta, K. Udzielenie ateiście Sakramentu Namaszczenia Chorych a Naruszenie Jego dóbr Osobistych Oraz Zakazu Przetwarzania szczególnych Kategorii Danych. ppw 2021, 13, 217-239.