(1)
Szczęch, U. Tajemnica Spowiedzi I Tajemnica Zawodowa Duchownych We włoskiej Procedurze Karnej Oraz Kodeksie Karnym. ppw 2021, 13, 291-309.