(1)
Walencik, D. . Wyodrębnione Jednostki Organizacyjne Kościoła Katolickiego. Stan De Lege Lata I Postulaty De Lege Ferenda. ppw 2021, 13, 311-334.